משתוקקת אני

להוריד את המסך

 לכבות את השקעים

לסגור את הדלתות

מבחוץ ומבפנים

לא לחשוב

רק לנשום

לאלוקים