תהום פעורה

בין מצג השוא

של התפיסה העצמית,

ובין מצג השוא

של התפיסה בעיני אחרים.

 

ובין שני אלה,

ובין המציאות עצמה,

אלפי עולמות מבדילים.

 

ואין נתמודד ?

ואיך נחדור פנימה להכיר באמת?

ואם נכשל – 

איך נהיה לאחד עם האחר?