הזחלים היו לפרפרים

ועפו עם הרוח רחוק

מחייכים

כי לא פגשו אהבה

אלף פעמונים

של זכוכית, זהב ושחוק

בוכים

על שושנה שנבלה לבדה.