שפה של ארץ זרה.

השפה.

והארץ.

וההולכים בה.

 

ואני.?

מתהלכת לאיטי

נוגעת- לא נוגעת

בהוויה הרווחת.

 

אין זרה ממני,

מנוכרת,

מחפשת את נקודות החיבור

אבל הכל תלוש.

 

רוצה להיטמע רק כשאהיה כשירה לזה.

כשאהיה כל- כולי אני.

ואז אוכל להשתייך.

לקשור,

ולהתקשר.