לשם מה, ומכח מה

עם חגור ונשק,

בתוך המולת הקרב-

נער.

בין אודם השקיעה,

האבק האפור,

הירוק,

והדם.

 

מתרוצצת בין אלפי קוביות גדולות,

שונות זו מזו רק במעט,

המעידות כאלף עדים

על סיום.

על גולל שנסתם.

כמעט מבוהלת, מחפשת מענה.

לשם מה, ומכח מה,

ולאן?