לכאורה הכל נאמר. אז למה נשארה לי תחושת חמיצות? למה ליבי אומר לי שהאמת לא נאמרה? ולמה גופי ממאן לחתום בהשלמה? ... נשפכנו יחד עם המילים לתוך ביוב האכזבות ואני מחכה עוד לגשם שיביא בשורות חדשות