מתקרבת אלייך

רוצה בקירבתך

אך החיים זורמים

והדרך ממשיכה

בך אני כ"כ רוצה

אך אתה כמו סופה נעלמה

זוכרת אותך בכל רגע

כל דקה

מנסה להתכחש

מנסה לשתק

הרהורים טורדניים

 

ושוב מתעלמת

ושוב נעלמת

אך בך רוצה אני

בכל נימי נפשי

בכל ישותי

-

אלוקי,

מקור חיותי