מורחת צבע על פניך היפות,

מנסה להסתיר את הכיעור הפנימי.

אינך מבינה דבר כה פעוט: 

לא ניתן לכפר על רוחני בגשמי. 

הסומק לא יסתיר חוורון נפש,

המסקרה עין הרע לא תכסה, 

כי כאשר עמוק בפנים הוא הרפש 

לא ישנה כל שיעשה.