אני טרנטה ישנה ובלויה

שפעם, לפני הגשמים והשרבים

היה עוד אפשר להתבלבל ולחשוב שהיא כחולה.

ולמרות זאת (ולא למען הביטוח)

אני שומר מרחק רב.