בלי לומר מילים כדורבנות,

בלי לכתוב מילים אשר ממוסגרות על הדף הלבן

בלי להקיא הררי ניבים,

ללא כל דימוי.

להזניח את המילה המתיימרת להיכתב

להיות.להתהוות.לתת ללב המיה לדבר

פשוט בלי להיות שפוט,רק פשוט...

פשוט

shoot.....

לתת לשיר לשעוט בנחל ,

הוא אט אט כבר יתמלא מיים.

לא להטביע מילים,

רק להיות טבעיים.

השיר הוא שיר

השיר מטבעו עשיר,

השיר ישיר...

 

.