והנה הגעתי, ושוב אני פה. באותו מקום. להעביר בו את הזמן.

וכל כולי אינו נמצא פה. וכל כולי נמצא. בשבוע של צחוק הגורל

. בשבוע של בכייה. על דבר שהיה, עודנו, ושכבר לא יהיה.

על מה שלא היה אמור להיות

, והיה. ואני נוגע לא נוגע במתנה, שעל צווארי תלויה.

פושט צווארי מעלה, כמוכן לשחיטה,

ותפילה נושא ליבי, ותפילה כותבת ידי. אנא א-ל נא, ולו לתפילת הקטן תשמע,

ותעזור לו להציל עצמו מידו, ועיניו ממחשבותיו, ומחשבותיו מליבו,

וליבו... השכל לו דעת ובינה ללמד את שאר הגוף מעשה תורה ועבודה.

שעבודתם תהיה במסלול התורה, והתורה, תהא עבודתם.

ועזור נא לי להשתלט על מוחי, לבל יחשוב מחשבות.

ועל יצרי ויצריו לבל ישתלט על שום דבר מלבד על עצמו.

ואנא... תן לי הכוח לסבול ייסורים של אהבה... כי עודני אוהב.

ותן לי לב וראש וגוף ונפש ונשמה שיהיו שלי, ושאדע איך להשתמש בהם.

והראה נא לפני ולפניה אותנו בעתיד.

שנדע שנינו שהננו הינם, וששנינו מחוברים מלפני אדון העולמים.