אהבה בשתי הצלעות ,
והיתר,
צרוף של מרובעים
המסתכמים
למרובע אחד גדול.