קראת לי

" שושנה "

והחזרתי לך

 " נסיך קטן "

התפלאת

וגם אני

. זה אומר שאני אחת מני רבות-

אך מה גלית קודם

שאני אחת

. או שיש רבות