נאהבת

שמתחבאת

מאחורי עצמה

קו

שחוצה יבשות

שחוצה את הבית

שחוצה את גופי

נעלם , מסתתר 

לא מראה

נאהבת

זועמת

חוצה את עצמה