שוב שמועות וצרות

רוקחות בראש, מערבלות

רובצות כמו כלב נאמן

לפתחי

מביטות בי

 כמו עיני הכלב ההוא

 ואז ליטוף ונשיכה ליטוף ונשיכה

והכל בחזרה