אי בים-היא

אי אפשר-אי

אי אפשר ? אי

אפשר.

 

אי אוהב אי

אי בלב-היא

היא רוצה אי

אֵי שם.

 

יש ספינה-אי

לכל מקום-אי

לכל אוהב אי

בים.