אספתי את כל הדמעות שהשארת

כאן אתמול,

א ח ת

                                                                       ל א ח ת

קיבצתיהן, ניחמתיהן

ועתה,

נושא אני אותן

אלייך,

עדייך

מפוייסות ונטולות מליחות

שתדעי

שלא ירדו הן

לריק