מעין בועה. גדולה. כי העולם גדול. שקופה. כי העולם יפה. אבל אף אחד לעולם יעבור ואף אחד לעולם יראה.