נשרף, מתכלה אל עבר האין סוף שאיני יכול לגעת וגם לא לדעת משתוקק לראות, לחוש לשמוע מילה קטנה שנוגעת שתלטף את עורי ותלחש על אוזני ותביא אל נשמתי מנוח. לפרוח, להאיר כל מחשכי ארץ כל בית כל תא כל כלי דם וכשתקרב אלי ותחדור את חיוכי את שפתי תביא בי את הטעם את המתיקות שבה עם קצת מרות וקצת מלח ותקרא לי, ותזעק 'אהוב'. ארכין ראשי אשא נפשי אליו, אליה. אכן, 'אהוב'.