היא שם נסעה לפקוד קברים אבודים המתחבאים במדרכות אפורות בגנים ירוקים בשדות פורחי בר מכוסים עפר ואפר ועפר. ואני שם נסעתי לדאוג שלא יהיו עוד קברים שמדרכות ייבנו שגנים ינטעו ששדות יזרעו מכוסה עפר ועפר. ובראשי אנחנו כאן.