בדיו אדום שמקורו מן הלב זועק אליו, אליה. שישמע רחשי לבבי ויביט שרטוטי ידי המאיירים את פניה. נחקקים במנהרת התהיות האם אמת הם. עתיד יבוא ויגלה אם פני שֵד היא או פני מלאך.