שלמה תישארי!! בחדשות מדברים על וויתורים, למסור שטחים להתחלק עם אחרים. מוותרים על ישובים, מוציאים מהבתים את השומרים, המגינים. וֵאַת הארץ המובטחת, רואה ונעצבת. איך הם שם מוזילים ידם, עליך לא נלחמים לאבדך לא מפחדים. הם אינם יודעים, שאת הינך מתנה מאלוקים. אך אל נא ארצי האהובה, אל נא תהיה עצובה. קרוב הוא היום שבניך יחזרו ותוכניתם של אלו שם, לא תקוים לעולם!