למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:
http://toraumada.blogspot.co.il/2014/06/Behalotacha-SolarSystem.html

לפרשת בהעלותך - שנה ב
הכוכבים ה"משוטטים" דורשים בבמדבר רבה (טו, ז): " 'אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות' ...שבעה אלו שבעת הנרות כנגד שבעה הכוכבים שמשוטטין בכל הארץ , כך הם חביבים אל תהיו מבזין עליהן". מסביר בפרוש "מתנות כהונה" בד"ה שבעה כוכבים: "שבעה כוכבי לכת". אנו מבדילים בין "כוכבי שֶבֶת" לבין "כוכבי לֶכֶת". כוכבי השבת, כשמם כך הם: "יושבים" במקומותיהם ואינם משנים את מצבם זה ביחס לזה (רק לאחר עשרות שנים ניתן בכל זאת להבחין בשינויים קטנים מאד). לעומתם, כוכבי הלכת, נעים בלי הרף בין כוכבי השבת. כלומר, כוכבי השבת מהווים רקע קבוע אשר על פניו "משוטטים" כוכבי הלכת. כוכבי הלכת נקראים ביוונית בשם "פלנטות" אשר פירושו "נודדים". מתוך תצפיות ארוכות וללא כל מכשירי-עזר יכלו הקדמונים לראות בעיניהם בשמי הלילה שבעה גרמי שמים המשנים את מקומם באיטיות ביחס לשאר הכוכבים, ואלה: שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נגה, כוכב, לבנה, הידועים בראשי התיבות: שצ"ם חנכ"ל. ובאמת עד היום א"א לראות בעיניים יותר משבעה גרמי שמים אלה המשנים את מקומם בין שאר הכוכבים. שבעה אלו נקבעו כיון שאפשר לראותם בעיניים דווקא וזוהי הסיבה שנכללו בקבוצה אחת (עכשיו גם ברור מדוע הלבנה מוזכרת בקבוצה זו, הרי היא אינה כוכב לכת במשמעות המקובלת היום, אלא לווין המקיף את כדוה"א; וגם החמה אינה כוכב לכת). בפרוש המהרז"ו למדרש הנ"ל, מסביר: "...הם (שבעת הנרות) כנגד שבעה עיני ה' המשוטטים בכל הארץ היינו שבעה כוכבי לכת המסובבים הארץ שבעה כוכבי לכת המסובבים הארץ והם שלוחי ההשגחה שע"י צבא השמים פועל בארץ". הקדמונים האמינו כי כדור הארץ קבוע במקומו ללא תנועה, וכל גרמי השמים מסתובבים סביבו. לא קשה להבין את שיקול-הדעת שלהם. מדוע יעלה מישהו על דעתו, שהארץ המוצקה והיציבה נמצאת בתנועה? הרי האדמה נמצאת מתחת לכפות רגלינו יום-יום, ללא תנועה, ללא שינוי. ומצד שני, כל אחד יכול לראות שהשמש, הירח והכוכבים – כולם נעים. האסטרונומים הסבירו שהיקום מורכב מסדרה של גלגלים שקופים, גלגל בתוך גלגל. במרכז הגלגלים נמצא כדור הארץ. מעבר לו נמצאו-כל אחד במעגל נפרד-הירח, כוכב, נוגה, השמש, מאדים, צדק ושבתאי. מעבר להם נמצא גלגל גדול ואפל, שאליו מחוברים הכוכבים. כל הגלגלים הסתובבו סביב הארץ. המערכת הזו התאימה יפה לירח, לשמש, ולכוכבים. כולם הופיעו באורח סדיר ונעו באורח סדיר על פני השמיים. אולם המערכת הזו לא התאימה לכוכבי הלכת. במקום לנוע באופן סדיר קדימה – הפכו לפעמים ה"נודדים" את מסלולם ונעו אחורנית זמן-מה. איך ייתכן שיקרה דבר זה, אם כל אחד מכוכבי הלכת מחובר לגלגל עגול לגמרי המקיף את הארץ? האסטרונומים ניסו לפתור את הבעיה ע"י הוספת אוסף של תנועות מעגליות משניות רבות לגרמי השמיים, אך, בסופו של דבר, לא הסביר אוסף זה את תנועותיהם של כוכבי הלכת. האדם שפתר את הבעיה הזו היה אסטרונום פולני בשם קוֹפֶרניקוּס, שחי במאה ה-16. הוא עיבד מערכה חדשה, שהציבה את השמש במרכז היקום: א. השמש היא מרכז היקום, ולא הארץ. ב. כל כוכבי הלכת-כולל הארץ-נעים סביב השמש. ג. הארץ מסתובבת סביב צירה אחת ל-24 שעות. תנועת הארץ סביב צירה היא הגורמת לכך שהשמש והכוכבים ייראו כאילו הם מסתובבים סביבנו. רעיונות אלה, סייעו להסביר את הנדידות המוזרות של כוכבי הלכת. מאדים, למשל, אינו נע למעשה אחורנית. הדבר נראה כאילו הוא נע אחורנית, מכיוון שגם הארץ וגם מאדים נמצאים בתנועה. כשהארץ חולפת על פני מאדים ומקדימה אותו, נראה מאדים כאילו הוא נע אחורנית. חז"ל שאבו את הידע האסטרונומי שלהם, בעיקר ע"פ הידע ותפיסת העולם שרווחו בתקופתם.