עלה ירוק עלה נידף ברוח שואל עצמו היכן אמצא מנוח? אם אל נחלים השוצפים קוצפים אם אל הגנים הפורחים צומחים אם לנחלים הזורמים אם לגנים אשר זומרים ולא ידע העלה אן תקחהו הרוח והרוח גם כן לא ידע