מיום נגע ובו תוחלת

מעצם היות אויל תפארת

פני כבוש נרי כבה

ואל תפן לתחנוני חיותי

שימה אור צדיק

ורום גבו לפניך

תאות לישא שפתי

ופי להיותך שירה.