את בטאון יומי אניחה בפאתי לילי

היכן נמצא כוחו של מושיע

באין כוחו של ציווי אחריו

ומי את דברי ימי יגולל

אם טבעתי בזלעפות אביבי

כיוון אבלי טוב חפצו הוקיע

ואין מולל כתובתו בעדיו

בכרמי עגינותי מי יחולל

עת הנחתי רוחי בשובי