קבעו לו ימי בחרותו

ושמע

נחרטו בדפיו עלומים

ושמע

אף ניצתו בו ענפי בגרותו

ושמע

אך,

אך ניבט בו היכר הכמיהה

וידיו נחרשו וידויי אהבה

ופרצה ממקומו תשוקת השיבה

ולא אבה,

כי ימי בחרותו נקבעו,

וימי עלומיו לא גוועו בעיתם

ניצני בגרותו לא תמים ועודם

ואני מחכה