באת אלי
בשתיקה
מבט ערמומי
זאב במרדף
מצאת לך טרף
שיניך בי נעצת
נגסת
סמך בי הזרמת
ואותי
גוויה השארת