אשת נחש
שכנה , חשש

עטופה ברעלה

מכישה , מזרימה רעלה

זורקת מילים כנעלה

ומה מעשיה בבעלה

מה לו המסכן, עוללה

פיה פעור כתעלה

צעקותיה גרמו לבהלה

אשת נחש

שכנה , חשש