בצבע אדום
קח לך מכחול
וצייר לי חיוך
מהדימום
מהשריטות
שעל בגופי
צייר לי חיוך
בצבע שחור
מהחושך שבעיניי
מדמעותיי
צייר לי קרן אור
מגווני השקיעה
צייר לי נגיעה
לזריחה חדשה
עטופה האהבה
צייר לי
צייר לי קו
שמחבר ביני ובינך