הזעקה מותשת
צליל של דממה
לחישת כאב
אפילו לא היתה
עמוק בתוך התהום
וההד לא נשמע
כלואה
בתוך בועה
מושיטה יד
לאחוז במה שאפשר
מתוך כל ההרבה
לה דבר לא נשאר
מנסה לצרוח
הקול נעלם
אנחה אחרונה
המקום האחר קורא לה
כך היא חשבה
אספה את כל כוחה
בשביל חיוך
שלעולם לא ידעה
דמעה
ליטפה את כולה
על כיסא מתנדנד
לה עמדה
סביב צווארה
קשרה את התקווה שלה
ונסעה לה