ראיתי אותך היום כול כך יפה
ראיתי אותך היום כל כך מצחיקה

ראיתי אותך
את לא ראית אותי
רציתי אותך
את לא רצית אותי
אהבתי אותך
ואת לא אהבת אותי


ראיתי אותך היום כל כך מדהימה
ראיתי אותך היום כל כך מקסימה
 
ראיתי אותך
את לא ראית אותי
רציתי אותך
את לא רצית אותי
אהבתי אותך
ואת לא אהבת אותי


רואה אותך עכשיו  בדמיון שלי
רואת אותך שם ואת איתי

רואה אותך
את לא רואה  אותי
רוצה אותך
את לא רוצה
אוהב אותך
ואת לא אוהבת אותי


רואה אותך פתאום משום מקום
רואה אותך כך סתם ונעלמת פתאום

רואה אותך
את לא רואה  אותי
רוצה אותך
את לא רוצה
אוהב אותך
ואת לא אוהבת אותי


ארה אותך מחר במציאות
אראה אותך מחר וארצה למות

אראה אותך
את לא תראי אותי
ארצה אותך את לא תרצי אותי
אוהב אותך
ואת לא תאהבי אותי

 

אראה אותך מחר בטוח אוהב אותך
אראה אותך מחר בטוח ארצה אותך

אראה אותך
את לא תראי אותי
ארצה אותך את לא תרצי אותי
אוהב אותך
ואת לא תאהבי אותי

 

ראיתי אותך כול כך
רציתי אותך כול כך
אהבתי אותך כול כך
ואת, ואת, ואת
לא אותי


רואה אותך כול כך
רוצה אותך כול כך
אוהב אותך כול כך
ואת, ואת, ואת,
לא אותי...


אראה אותך מחר
ארצה אותך מחר
אוהב אותך מחר
ואת, ואת , ואת
לא אותי