בס"ד נפש אחת מישראל- כעולם ואני- נפש אחת מישראל והיום- יום הורתי היום במשפט אעמוד כבת, כשפחה אעמוד אם כבת –רחם אם כשפחה אחכה ועיני לך תלויות איום קדוש      היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים אם כבנים כעבדים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים אם כעבדים עיננו לך תלויות עד שתוציא כאור משפטנו איום קדוש