התפרקתי לחתיכות.

 

היא אספה אותי מהכניסה. על השביל.

משפת המדרכה.

לקחה איתה ביד את השברים

ועמלה בביתה להרכיב חזרה.

עדיין, היו חסרות כמה פיסות,

כי במהלך ההתפרקות, בכיתי, אז חלקים ממני, נמסו. נוזל אי אפשר לאסוף מהמדרכה הרי.

ובכל זאת, נראיתי בסדר בסוף, קצת מודבקת,

לא שלמה, אבל בסדר.

היא אמרה שתלך איתי מעבר לים אם צריך, אולי שם נמצא את הטיפות החסרות,

 וגם, אם נטבול שם את הרגליים, במיים הזרים, דברים ישתנו לטובה.

שאלך איתה?