אי אפשר לחכות יותר. הציפייה הורגת.

גזר דין.

עד שייחרץ, ואולי כבר אמות בדרך.

כשאני מצפה.