מוצפת בך נביא שלי

 מורה הדרך שלי ,היא שלך והיא דרכינו

נקודת אור בתוך האפור

איני זקוקה לגושפנקא.

 אין לי זכות הבחירה. אני כבר כל כך  שלך