בעת מעופה מפרח אחד לאחר

מתענגת על אור קרני החמה,

עוצרת היא לנוח על גביעי האחד, משמאסה בו ממשיכה היא אל כותרת השני

.וממנו האלה יונקת את צופו של אחר

עד שמצאה היא מתק שלא נתן לה להמשיך בדרכה.

  כאשר כנפיה אל מול עליו נפגשו במגע משי וברק,

 בין שברי האור נוצרו גוונים מרהיבים ומתק צופים.

נחה היא בין כותרתו, שותה משפתי גביעיו

ואינה משה ממנו הלאה כמנהגה

 וכמנהג כל הפרפרים.