בדידותי המרה
כאבי המתוק
הם שניהם
חוברים זה לזה
מאחדים את טעמי
את טעם החיים
טעם הלוואי