פוחדת שהוא יכנס
פוחדת שהוא יסתכל
פוחדת מהצל שלו
פוחדת מהצפורן שלו
פוחדת שיצעק, וישתוק
פוחדת מדברים שעשה
וממה שעדיין לא
פוחדת ומפתחת דמיון
מתעוררת לרגע למציאות
פוחדת שיעמוד ויעשה וישר ישים מעצור
וגם אם שום דבר כבר לא יקרה
וגם אם הבטיח שנגמר
וגם אם כאילו לא היו דברים מעולם
אני פוחדת פחד ומוות
לא אוכל לשכוח
ולא רוצה לסלוח