נקמה
אחת גדולה
לתוכך אני שולחת
אך בלי משים
בדרך אליך
היא עוברת בתוכי
ומשאירה את רסיסיה