היא אמרה לי להמשיך
לכתוב ולהמשיך
לרקוד ולהמשיך
לחיות ולהמשיך
לא להפסיק אף פעם