למעלה. עד לשמיים זרועי הכוכבים. עד לאותו ענן שהביא עלינו את הגשם. עד לים.

עמוק. עד לשמיים זרועי הכוכבים. עד לסוף האוקיינוס. עד לאותה הזיית חנינה מטורפת.

התנהגות שפויה בזויה , כהה, נוטפת את הריר שלך על צוארון החולצה שלי. הכל מוכתם באמונה עזה . רק ללכת מפה.

הדלת נטרקה.