חושב אי אפשר לאהוב בלי להיתקע והכל שואב אותך עד הקרסוליים גובה ברכיים קו מותן אתה טובע עד הצואר

בתוך החרא של עצמי

אולי יום אחד אני אוהב

אולי יום אחד אני ארוץ בשדות ריקים שייפתחו לפני ולא יבהלו יברחו יידחו את מגע רגלי ואני רץ על שלג