ניקורים פראיים

מול

מסכים משמימים

מזכירים לי קצת

הרבה

את מה שלו

קראת "לעשות אהבה"

ואני:" פעולת תגמול מעוסה (מאוסה, מעושה)"

בין שקרן נאיבי

למתחסדת מבית מדיצ´י,

טיפות השקרים האחרונות

שזלגו מעינינו.