"גם שעון מקולקל מורה את השעה

פעמיים ביממה"- אמר ג´ון לגרפילד פעם,

וכמוהו גם תל אביב, שמתחפשת כל השנה,

בניסיון דלוח להיות אורובה*,

ושבוע אחד בחורף – היא מצליחה.

נשים יפיפיות בכובע צמר ומעילים ארוכים,

גברים ממהרים,

ירח צהוב גדול מעל העיר,

וקצב הגשם שנופל

ודופק בעדינות על פחים

במלך קינג ג´ורג´, מולך

קצב עקבי על המדרכת,

פונה אל דוכן הפלאפל

מואר כמו אור חמים של בית

 בלילה קר.

 

*אירופה בערבית