נשקיני

נשקיני הלילה

נשקיני כמו היתה זו

נשיקה אחרונה

 

נשקיני

נשקיני הלילה

השכיחי ממני

עוד לילה

צער פרידה

 

 אוהב לראותי

במראות עינייך

לאוחזך  חזק

בזרועותיי.

ממחר יום פרידתנו

אהבתנו

שייכת לעבר.

 

נשקיני

נשקיני הלילה

נשקיני כמו היתה זו

נשיקה אחרונה

 

נשקיני

נשקיני הלילה

השכיחי ממני

עוד לילה

צער פרידה