עדינה

מחלחלת

דקירה חדה בתוך

הלב

ודם, לבדיקה

לבדוק שהכל בסדר

השם שלי מהבהב באדום

וצהוב

מישהו קרא לי היום.

לא עניתי לו.

לא.

שכחתי את השם שלי

למרות שידעתי אותו תקופה.

 

 

זיכרון הוא ספר ישן.