נזכרתי

רק

לרגע אחד.

שזה ממש מזכיר

את מה שקרה

מחר.