אנשים הולכים ומדברים

אבל הם לא מבינים

הם כלל לא מרגישים

מה שהם עושים

ומה שהם שוברים

הם שברו את אהבתי

הם שברו את עצמי

שברו אותי

למה הם לא חושבים

שניה לפני שהם מדברים

לפני שהם הולכים ממציאים ומשקרים

למה???

למה הם לא חושבים

למה הם לא חושבים אפילו לשניה

אולי אם הם היו חושבים

ליבי לא היה נשבר

אהבתי לא היתה נשברת

ואולי

אני 

לא הייתי

נשברת................