ממעמקים קראתי אליך

מבור תחתיות

מהמצב הירוד והשפל אליו הגעתי

למה נתת לי להגיע למצב כזה?

למה לא עוררת אותי קודם

לפני שכל זה קרה

ועכשיו כשאני במעמקים

איך אני יוצאת?

מי יתן לי את החבל?

מי יאחוז בידי?

?.